Đánh giá vị trí Dự án Apechomes Hồ Tràm Ngân Thuận