Đất nền nhà lân cận tiếp tục lên ngôi, đón sóng 2018