Điều chỉnh quy hoạch chung Quận 2

Datnengiarehcm.com cập nhật thông tin mới nhất về điều chỉnh bản đồ quy hoạch chung của quận 2 mới nhất 2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 2

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

==> Tìm hiểu đất nền giá rẻ quận 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *