Nhà phố Dũng Liệt Green City Bắc Ninh và những điều cần biết