phân khúc bộ phận sales sản sẽ đạt đỉnh điểm trong năm 2018?