Sức hút “khó cưỡng” từ “thỏi nam châm” khu dự án The Peak Garden